Krav om norsk politisk asyl for Edward Snowden

Publisert av admin den

Til: Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Utenrikskomitéen og Justiskomitéen

Kopi: Stortinget, Regjeringen, Fylkesstyrene i Piratpartiet

Krav om norsk politisk asyl for Edward Snowden

Etter Edward Snowdens avsløringer om USAs omfattende overvåkningsprogram er han i fare for å bli urettmessig straffeforfulgt og uforholdsmessig straffet av USAs myndigheter. Dette har vi sett tidligere skje med varslere som Bradley Manning og Julian Assange. Det er per i dag ingen grunn til å tro at ikke Snowden går en lignende skjebne i møte.

Det har fremkommet at amerikanske sikkerhetsmyndigheter har kunnet avlese alt som er skrevet, sagt og gjort av ikke-amerikanske borgere igjennom amerikanske tjenester som Facebook, Google, Skype med mer. Varsleren Edward Snowden har vist en prinsippfasthet og et mot som er svært sjeldent i en stadig mer lukket verden. Som takk for hans tjeneste er han nå ettersøkt av amerikanske myndigheter for å ha varslet omverdenen om dette alvorlige overgrepet.
Piratpartiet krever at norske myndigheter gjør som Island og oppretter en hastesak for å utstede asyl til Snowden. Primært politisk asyl, alternativt asyl på humanitært grunnlag. Om Snowden blir pågrepet kan han møte samme skjebne som Wikileaks-varsleren Bradley Manning og bli fengslet under inhumane forhold og ført for retten for en lukket, militær domstol.

Norske borgere har blitt systematisk overvåket av amerikanske myndigheter og dette er en trussel mot vår suverenitet. USA har nylig selv kastet ut kinesiske teleselskaper fra offentlige anbud i frykt for at kommunikasjonen kan bli overvåket. Nå vet vi at amerikanerne overvåker oss igjennom nettbaserte tjenester, og det må umiddelbart fattes grep for å sikre våre rettigheter. Offentlige etater og kommuner må forbys å lagre saksdokumenter og e-poster hos amerikanske leverandører av innholdstjenester på Internett. Offentlige nettsider bør instrueres i å avslutte bruk av amerikanske tjenester så som Google Analytics eller lignende. Tjenester som Skype, og andre amerikanske IM- og Internettelefonitjenester, må også forbys som kommunikasjonsverktøy.
Vi må kunne forvente at innbyggere i Norge skal kunne kommunisere sikkert uten fare for ulovlig og uvarslet overvåkning fra en fremmed stat. Overvåkning hjelper ikke for innbyggernes sikkerhet, men gir en falsk følelse av trygghet slik man så i Øst-Tyskland.

Denne typen overvåkning viser historien oss at skaper ubegrunnet fremmedfrykt som igjen fører til uroligheter, og også krig.

Departementene, Stortinget og Regjeringen må reagere umiddelbart, ikke med beundring og sjalusi – men med harme og handling.

Kravet vil heretter være som følger:
Edward Snowden må tilbys asyl på politisk grunnlag, alternativt på humanitært grunnlag.

Begrunnelsen er: 
Varslere er helt nødvendige for at et samfunn skal gå fremover, og denne handlingen er Fredsprisverdig.
Lovene som benyttes for å gjennom føre denne ulovlige og urettmessige overvåkningen er basert på lover som holdes hemmelig for det offentlige. Dette akter vi ikke å akseptere.

Imøteser rask reaksjon fra departementene, Stortinget og Regjeringen i denne saken. Dette er åpenbart en hastesak som må presses gjennom politisk per omgående.

Med vennlig hilsen
Piratpartiet
Sentralstyret
Kategorier: Flaskeposten