– Amerikanerne kan se hvert ord du skriver

Publisert av admin den

IMG_2049I dag har det blitt avslørt at National Security Agency har via en rettskjennelse fått lov til å overvåke alle kunder av bredbånds- og telefonileverandøren Verizon i USA. Ifølge NRK:

«Rettsordren gir anledning til å hente inn telefonnummerne til begge parter i en samtale, i tillegg til lokaliseringsdata, samtalens lengde, samt hvor lenge og når samtalen fant sted.»

Dette høres ekstremt dramatisk ut. Fra før vet vi at FISAAA-loven gir amerikanske myndigheter adgang til alt også norske brukere av amerikanske skytjenester lagrer i skyen.

Piratpartiets leder Øystein Jakobsen kommenterer:

«Denne avslørelsen er dramatisk, men desverre ikke overraskende. Overvåkning av egne innbyggere uten ransakningsordre eller skjellig grunn til mistanke faller inn i en trend med stadig mer frihetsberøvende tiltak. Grunnleggende prinsipper og rettigheter blir systematisk satt til side, med en stadig mer sliten henvisning til terrorbekjempelse. Selv om dette skjer i USA nå, så påvirker dette norske borgere i stor grad. Norske borgere, bedrifter og myndigheter benytter amerikanske nettbaserte tjenester fra Google, Microsoft og Apple og kan trolig fullovervåkes av amerikansk etterretning. I tillegg har norske myndigheter samme informasjonstørsten og bruker samme rasjonale selv om de beveger seg noe saktere.

 

En prinsipiell grense ble overskredet med lovfestingen av Patriot Act i USA og Datalagringsdirektivet i Norge, og nyheter om overskuddsinformasjon fra hemmelig overvåkning, passbilder, og e-poster er dessverre nå blitt dagligdags. «

 

Dette kan virke fjernt på norske borgere, men vi vet at nesten all norsk internett-trafikk allerede er under overvåkning av den svenske staten, under den såkalte FRA-Loven. Og dersom Datalagringsdirektivet blir implementert i norge, vil den slags systematisk overvåkning også bli gjort lovlig i norge.
Piratpartiet oppfordrer alle norske borgere til å beskytte seg fra overvåkning på nett, og vil sette fokus på dette i tiden fremover. En av de enkleste tingene man kan gjøre er å skaffe seg en anonym VPN-tjeneste.

 

– Overvåker telefontrafikken til flere millioner amerikanere:
Amerikanerne kan se hvert ord du skriver:
NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily:
Opposisjonen vil granske Svensk overvåkning av nordmenn:
Kategorier: Flaskeposten