Nondal: Fiberbasert bredband til Sogn og Fjordane

Publisert av admin den

Vil ha fiberbasert breiband i fylket innan 2017
Piratpartiets stortingskandidat i Sogn og Fjordane Øyvind Nondal vil ha fiberbasert breiband i fylket innan utgangen av 2017.
– Dette gjer at hushaldningar og verksemder får eit framtidsretta breiband som taklar dei store datamengdene som framtidas utstyr vil krevje.

Øyvind Nondal

 

Han meinar at bygging av bruer hjelper lite viss folk berre brukar dei til og køyre flyttelasset sitt på. Fiberbasert breiband må vere til stades før næringslivet kan ta i bruk innovativ teknologi, som gir dei konkurransefordelar. Dersom me ikkje legg til rette for fiber, vil dette på sikt få negative konsekvensar for framtidsretta arbeidsplassar i fleire bransjar. Folk kan og finne det vanskeleg å flytte til fylket når vi ikkje har infrastruktur som handterar dei store datamengdene.

Det er i dag mogleg å kombinere tradisjonell fiberutbygging med mikrogrøfter. Då vil utbygginga gå raskare utan bruk av store gravemaskiner. Utbygginga skjer ved at ei maskin fresar eit spor ned i asfalten eller i fortauskantar som kabelen vert lagt i. Slik sett er det mogleg og byggje ut midtvinters, då telen kan setje stoppar for vanleg gravearbeid.
Sogn og Fjordane er det fylket som har dårlegast dekning av alle med om lag 29 %, medan landsgjennomsnittet er 73 % for hastigheiter over 25 Mbit/s.
For hastigheiter over 50 Mbit/s ligg fylket enno dårlegare med berre 1 % mot snittet på 62 %.
Det er på høg tid vi aukar satsinga i fylket no, meinar Nondal.
Kategorier: Flaskeposten