stans.regjeringen.no!

Publisert av admin den

Regjeringen varsler i dag kamp mot piratkopiering og tiltak for å skjerpe opphavsrett og patenter. Regjeringen har nylig foreslått massiv overvåkning av internett for å stanse fildeling. Slik sett er de konsekvente: Regjeringen har en grunnleggende tro på private monopol som opphavsrett og patenter, og andre hensyn må vike.

Piratpartiet har et annet ståsted. Vi mener myndigheter skal vært tilbakeholdne med å utstede private monopol. Vi tror ikke flere patenter fører til mer innovasjon og verdiskapning. Kostnadene ved å søke om patenter er betydelige, og skarpe hjerner bør heller utvikle produkter enn å skrive patentsøknader. Patenter reduserer konkurransen og dermed også forbrukernes valgmuligheter. Når Apple får enerett på avrundede kanter bør alarmklokkene ringe, både hos forbrukere og myndigheter.

Piratpartiet mener delingskulturen på internett har tilført norske borgere langt mer velstand enn noen patent- eller åndsverkslov. Vernetiden for åndsverk er absurd lang (70 år etter opphavers død) og Digit-utvalget foreslo nylig å redusere denne. Digit-utvalgets arbeide er referert i meldingen Regjeringen la fram i dag, men forslaget om redusert vernetid er behendig filtrert ut.

Patent-troll og patent-kratt er problemer som også diskuteres i Digit-utvalgets rapport. Problemet er velkjent, særlig i programvarebransjen der søksmål fra troll utgjør et betydelig problem. Regjeringens melding nevner knapt problemet.

I meldingen ber Regjeringen Patentstyret om å «skape interesse for immaterielle rettar i grunn- og vidaregåande opplæring». Vi har et konkret forslag til hvordan dette kan gjøres: elever i grunnskolen bes finne en filmsnutt på YouTube for avspilling i klassen. Deretter kan man sammen prøve å regne ut når vernetiden utløper og hvor lang fengselsstraff læreren risikerer. Å bli kvitt læreren en stund kan kanskje skape interesse.

Kategorier: Flaskeposten