Hvem er vi?

Det norske Piratpartiet er en del av en bevegelse som startet i Sverige i 2006, og som har spredd seg til alle verdenshjørner på rekordtid. I mange land har denne bevegelsen søkt politisk innflytelse gjennom å stifte politiske partier. Piratene er i dag representert med over 200 representanter i lokale forsamlinger i forskjellige land, i tillegg til en tysk representant i EU-parlamentet. Våren 2013 fikk vårt islandske søsterparti Piratar tre tingmenn på Alltinget.

Piratpartiene har litt forskjellige plattformer nasjonalt, og følger ikke en gitt ideologi. Allikevel har bevegelsen noen grunnleggende prinsipper, en kodeks de aller, aller fleste pirater vil kunne si seg enig i.

 

I. Pirater er frie.
Pirater liker frihet, uavhengighet og selvbestemmelse, og misliker blind lydighet. De står for individets rett til å ta valg basert på informasjon. Pirater tar ansvaret som frihet forutsetter.

II. Pirater respekterer privatliv.
Pirater verner om den personlige sfære. De kjemper mot en voksende overvåkings-mani fra både stat og privat næringsliv, fordi det hemmer individets frie utvikling. Et fritt og demokratisk samfunn er umulig uten privatliv og frihet fra overvåkning.

III. Pirater er kritiske.
Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, ser etter svake sider, og finner løsninger. Pirater lærer av sine feil.

IV. Pirater er rettferdige.
De holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å oppnå felles mål. Pirater er en motvekt til «la det skure»-holdningen som gjennomsyrer samfunnet, og har mot til å ty til handling når det er nødvendig.

V. Pirater respekterer liv.
Pirater er fredelige. Derfor avviser de dødsstraff og er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning. De aksepterer ikke patent på liv.

VI. Pirater ivrer etter kunnskap.
Tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning må være ubegrenset. Pirater støtter fri deling av kultur og fri programvare.

VII. Pirater er solidariske.
Pirater respekterer menneskelig verdighet. De dedikerer seg til et samfunn forenet i solidaritet, hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

VIII. Pirater er internasjonale.
Piratene er en global bevegelse. De tar utbytte av mulighetene som Internett tilbyr, og er derfor istand til å tenke og handle uten grenser.

 

Følg med på den internasjonale piratbevegelsen hos Pirates Without Borders

28 thoughts on “Hvem er vi?

 1. Etter å ha sett og lest hva Vegard Pettersen lirer av seg av ekkelt oppgulp, skjønner jeg at Piratpartiet er en gjeng middelmådige nolduser som ikke fortjener en eneste stemme.
  Jeg har ingen kjennskap til Ingeer Silka Zadig, men djevelskapen Vidar Pettersen er i stand til å vrenge av seg, er så til de grader utålelig at mannen burde politianmeldes og straffes. Ytringsfriheten lenge leve, men det Pettersen er i stand til å skrive har ingen ting med ytringsfrihet å gjøre. Det er sjikane av verste sort.
  Jeg lurer på hva slags liv Vidar Pettersen har. Det kan umulig være verdt å leve, og mannen bør se å søke psykiatrisk hjelp snarest. Det har rablet for ham.
  FY, for et menneske. Og han skal liksom fronte et «seriøst» parti…
  Ref. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153532503125376&set=a.10150495734240376.416559.559050375&type=3&theater

 2. Heisan:)) Jeg stemte på dere i år, fordi jeg ble fortalt at dere er i mot tvangsmedisinering. Jeg har enda ikke funnet noe om dette her på nettsiden, og spør derfor her om dette er noe dere har i partiprogrammet. Jeg sliter meg gjennom hverdagen med sterke bivirkninger pga tvangsmedisin, som jeg kanskje må gå på i opptil 5 år. Vanskelig å holde ut, og ber om at noen der ute kjemper for oss som kan klare seg fint uten medisin, men som blir tvunget til det pga av innleggelser i psykiatrien. Selv kom jeg inn i psykiatrien for to år siden etter et sammenbrudd etter blant mange andre ting bodd sammen med sigøynere. Etter innleggelsen fikk jeg politiet etter meg, og sigøynerene måtte flytte ut for at jeg skulle få fred for politiet. I sommer lånte jeg ut et hagehus til oppbevaringssted for sigøynerene, men da kom politiet rett inn i huset mitt gjennom verandadøra og spurte meg om jeg trengte å legges inn igjen, og de tok venninnen min inn på kjøkkenet og spurte henne om hun mente jeg trengte en innleggelse….personforfølgelse av værste slaget……tre ganger har de tatt fra meg lappen og beskylt meg for å ha kjørt i ruset tilstand, den ene gangen kl 9 en mandags morgen, og en annen gang etter en formiddags begravelse av en bestevenninne. Jeg drikker svært sjeldent, og ihvertfall ikke til frokost. Jeg har blitt frikjent hver gang, men det er kjedelig å vente 4 mnd før alle testene er klare, og nå har jeg ikke hatt lappen på over ett år, fordi jeg har vært innlagt i psykiatrien. En slik form for isolering er ikke bra for meg, vi lever i et kaldt land, og jeg har uførebil, og har vanskelig for å bevege meg rundt. I det siste har jeg blitt mer og mer sengeliggende og deprimert, og derfor vil ikke legen min søke om å få lappen tilbake, snakk om å bli tvangsbehandlet på mange måter. Om ikke dere kjemper mot tvangsmedisinering, så håper jeg dere begynner med det, min historie er ikke halvparten så ille som de som er narkomane og under tvangsmedisinering, de har mikroskopisk sjanse for å noen gang slippe unna medisineringen, fordi de straffes hver gang de har ruset seg, og de må ruse seg for å slippe bivirkningene av medisinen.

 3. Hei! Lite spørsmål, er veldig nysgjerrig på deres parti, dere treffer midt på blink ift hva dere står for og hva jeg står for, men jeg kunne ikke finne noe om legalisering av Marijuana. Er dette noe dere står for? eller er dere imot dette ? Regner med at siden jeg ikke kunne finne noe så er dere imot det, men skader ikke å spørre !

 4. dere er jo venstrefolk hele gjengen. hvorfor ikke bare gjøre det enkelt og melde seg inn der? bedre med ett parti over sperregrensen (v) enn to partier under (v + p)….

 5. Dere har ennå IKKE oppdatert denne kodeksen. Dere er gjort tydelig oppmerksom på den alvorlige oversettelsesfeilen!

 6. @Toni

  Dette med piratkopiering, eller «fri ikke-kommersiell deling av kultur», er ikke åpenbart for alle at er av et gode.
  Det er nemlig et paradoks, at man ved å gi bort ting gratis, kan tjene på det.

  Men det å gi bort ting gratis, eller tillate deling av kultur, er faktisk i seg selv reklame. Det bidrar til å promotere produktet, spesielt i den settingen som internett muliggjør, hvor det betalende publikum kan ganges med over ni tusen, i forhold til om internett ikke hadde eksistert.

  Da gjør det ingen skade, om en stor del av konsumentene av kultur, ikke betaler for alt de konsumerer.
  Og dette er det flere som har forstått, for eksempel Game of Thrones-produsentene, som synes at piratkopiering av deres show er helt ålreit. Fordi det bidrar til å spre interessen for showet, som gjør at TV-kanaler blir interessert i å lisensiere det.

  Dette er ting som programvare-produsenter og lisensører av japansk anime og manga, har erfart i flere tiår nå.
  Det er et beviselig fakta, at pirater er de beste kundene, og det er ingen undersøkelser som kan indikere at kultur-produsenter sitter igjen med mindre penger;faktisk er det omvendt!

  Men den bransjen som er i distributør-posisjon for kulturen, den er redd. Fordi internett har gjort dem overflødig. Med mulighet for produksjon av musikk, promotering av musikk, nedlasting av musikk og bestilling av musikk på nett, trenger vi ikke lenger den tradisjonelle platebransjen.
  En platebransje som pusher store artister, istedenfor å promotere bredt, fordi i likhet med en buss som går kun en gang om dagen og er tjåka full, så tjener platebransjen mest på få, store, artister.

  Ikke på faktisk bredde-promotering av kultur.

 7. Jeg liker piratpartiet og mye av det det står for. Men det er noe som plager meg.

  «IV Pirater er rettferdige.»

  Er det rettferdig å ta andres arbeid uten å betale for seg? Er piratkopiering greit?

 8. På grunn av de mange skrivefeil valgte jeg å repetere meningen.
  Beklager at innlegget ikke ble rettet før det ble offgjort
  (Det virker som min pc av og til lever sitt eget liv spesielt når jeg skriver kritiske betraktninger rundt dagens udemokratiske beslutningsprosesser Vanligvis skriver jeg ikke mye feil 🙁 )

  Demokrati er når landet ledes av offentlige tillitsvalgte, ikke styres av folkevalgte.

  Å la folkevalgte lede medfører at landet styres og det fører til flertallsdiktatur
  Et «ting» er ikke, og skal ikke være demokratisk,
  og da er det viktig at «tinget» ikke får ta avgjørelser, vedtak som retter seg mot enkeltmennesker.
  Tinget er kun gitt rett til å velge de som har rett til å ta avgjørelser!
  Gjelder kommunestyret, fylkesting og storting i den offentlige retten og den offentlige plikten (som sjelden omtales!)

  I det Norske monarkiske demokratiet er det valgte ledere med avgjørende makt som skal lede landet
  .
  Disse offentlige organ med avgjørende makt er definert i kommuneloven § 10
  Kommunestyret / fylkestinget skal velge representanter til faste utvalg,

  Kommunestyret skal også velge leder og nestleder.
  Men, og det er viktig. Selv om det er kommunestyret som skal velge representanter til faste utvalg, så er det ikke tillatt for kommunestyret og velge seg selv. Ifølge forvaltningsloven § 6 e) så er disse inhabil

  Det er kun i slike organ det at det er gitt adgang til å inneha avgjørende makt samt Kongen i Statsråd.

  Det er viktig og merkes seg at hverken statsråd i egenskap av regjeringsmedlem eller noe departement har avgjørende makt.

  Lokaldemokratiet ledes av lederne i de faste utvalg definert i kommuneloven § 10.
  Personer valgt til faste utvalg er definert i kommuneloven som offentlige tillitsvalgte og ikke folkevalgte

  Det som er fakta at tilsatte rådmenn som forøvrig på ulovlig vis er tilsatt av kommunestyret ikke sørger for at slike organ med avgjørende makt velges

  Riktignok er det definert i kommuneloven at kommunestyret skal tilsette rådmenn,
  men det er strid med særloven om saksbehandling Forvaltningsloven § 6

  En særlov går før en generell lov og her gjelder det saksbehandling

  Ordningen med at kommunestyret velger rådmann er bestikkbar, eller per definisjon korrupt.
  .
  Rådmannen overlater avgjørende makt til tilsatte i utøvende makt,
  Det er det ikke grunnlag til, tvert om Det er forbudt!

  Ingen i kommuneadministrasjonene har, eller kan tilføres avgjørende makt.
  Det går fram av komml § 10 at i noen saker kan leder i det faste utvalg tilføres kompetanse slik at leder alene tar avgjørelser, men denne makten kan ikke tilføres leder i administrasjonen.

  Leder i faste utvalg er ansvarliggjort for utvalgets avgjørelser Altså en med avgjørende makt som er ansvarlig for avgjørelser. Det er vel et stort savn
  PÅ samme måte er det for fylkestinget.

  Når det gjelder fylkesmannen, kongens mann i fylket er han gitt en oppgave å følge med at kommuner og fylkeskommuner er riktig organisert. Også at det velges offentlige tillitsvalgte!

  I stedet deltar fylkemannens som en del av den avgjørende makt.

  Dette fører til at fylkesmannen er en del av lovstridig saksbehandling,
  en lovstridighet fylkesmannen selv skal opptre som kontrollfunksjon til.

  Legg merk til FVL § 10 som omhandler habilitetsfraviket for statsråd i egenskap av regjeringsmedlem.
  Altså en slik statsråd en som er det i egenskap av regjeringsmedlem kan ikke bli inhabil, da kunne den ikke opptrådt som leder av et departement.
  Men denne statsråden er ikke på noe nivå gitt avgjørende makt ihht norsk lov!

  Alle medlemmer i styret av politiske parti der partiet er representert i lovgivende forsamling er styrer i foreninger som er part i sak når det gjelder å ta avgjørelser for den utøvende makt

  Avgjørelser, vedtak kravene til vedtaket er i, FVL §§ 23,24 og 25 og de som har laget lovene er part i sak.

  Det skal ikke bare foreligge grunnlag for avgjørelsen. Den som tar avgjørelsen skal også grunngi at vedkommende har grunnlag for å ta avgjørelser altså som en del av maktutøvelsen.
  Dette grunnlaget til avgjørende makt finnes kun i kommuneloven § 10

  De andre statsråder (de som kongen skal velge, men som han ikke velger) er bundet av habilitetskravene
  Det er borgernes sikkerhet mot maktovergrep.

  Det velges ikke faste utvalg med avgjørende makt på kommunalt plan.
  Det velges ikke faste utvalg med avgjørende makt på fylkestingsplan og
  HM Kongen velger ikke sine rådgiver og opptrer med avgjørende makt som HM Kongen i statsråd
  .
  Da har vi det som er definert anarki!

 9. I de Norske manarkiske demokratiet er valgte ledere med avgjørende makt definert i kommuneloven § 10 ommunestyret skal velge representanter til faste utvlag, de skal ogsp velge leder og nestleder. Det er kun disse organ for kommunestyret og fylkestinget som i de norske demokratiet er gitt avgjørende makt.

  Det er viktig og merkes seg at hverken statsråd i egenskap av regjeringsmedlem eller noe departement har avgjørende makt. Lokaldemokratiet ledes av lederne i de faste utvalg definert i kommuneloven § 10.
  Det som er fakta at tilsatte rådmenn som forøvrig på ulovlig vis er tilsatt av kommunestyret ikke sørger for at slike organ med avgjørende makt velges.
  I stedet så overlater rådmannen denne oppgaven til tilsatte i utøvende makt, administrasjonen til å opptre med avgjørende makt. Ingen i kommuneadministrasjonene har, eller kan tilføres avgjørende makt. Det går fram av komml § 10 at i noen saker kan leder i det faste utvalg tilføres kompetanse slik at leder kan alene ta avgjørelser, men denne makten kan ikke tilføres leder i dmin. PÅ samme måte er det for fylkestinget.
  Når det gjelder fylkesmannen, kongens mann i fylket er han gitt av kongen en oppgave følge med at kommuner og fylkeskommuner er riktig organisert. I stedet deltar fylkemannens som en del v den avgjørende mat.
  Dette fører til at fylkesmannen dermed er en del av lovstridig saksbehandling,
  en lovstridighet fylkesmannen selv skal opptre som kontrollfunksjon til

  Legg merk til FVL § 10 som omhandler habilitetsfraviket for statsråd i egenskap av regjeringsmedlem.
  Altså en slik statsråd kan ikke bli inhabil, da kunne den ikke opptrådt som leder av et departement. Alle medlemmer i styret av politiske parti der partiet er representert i lovgivende firsmling er styrer i foreninger som er part i sak når det gjelder å ta avgjørelser for den utøvende makt Slik vgjørelser skl tas med grunnlag lov, FVL §§ 23,24 og 25 og de som har laget lovene er part i sak.

  De andre statsråder (e som kongen ikke velger) er bundet av habilitetskravene og borgernes sikkerhet mot maktovergrep. Det velges ikke faste utvalg med avgjørende makt på kommunalt plan, det velges ikke faste utvlag med avgjørende makt på fylkestingsplan og HM Kongen velger ikke sine rådgiver og opptrer med avgjørende makt.

  Da har vi det som er definert anarki!

  Kunne nok skrevet noen sider om det som virkelig er demokrati,
  og definert at demokrati ikke er demokratiske valg 🙂

 10. Grunntanken i partiet er uten tvil ideell!!Liker den.
  Det snakkes mye om demokrati og demokratisk utvikling.
  Ikke glem at flertallsavgjlørelser ikke er demokratisk,

  Et ting er ikke demokratisk og må ikke forveksles med demokrati i organ med avgjørende makt

  De er flertallsdiktatorisk og ikke tillatt brukt i forbindelse med avgjørelser for utøvende makt.

  Demokratiet skal ledes av en valgt leder,
  men denne lederen skal ikke være bundet av flertallsavgjørelser

  En som sitter som medlem av styret i en forening bidrar til å styre demokratiet.som flertallsdiktatur om denne tilføres avgjørende makt

  Et slikt styrt demokrati er ikke demokratisk, men som sagt flertallsdiktatorisk

  Demokratiske rettigheter er de som er nedfelt i lov, eller det som følger av lov.
  En skal ikke kunne stemme over om en skal følge lov i et organ med avgjørende makt.

 11. Savner et gjennomført partiprogram, blir litt for tynt å bare stemme på piratpartiet fordi jeg elsker nedlasting.

 12. Ser dere blir reklamert i media med disse hvite maskene, er det slik at dere har en tilknytning til anonymous hackers 2.0? Samme maskene de bruker i media..
  Da kan du anse meg som medlem =)

 13. @Per Eyvind Ramstad: Den idrettslige «ting»-modellen er basert på den samme parlamentariske modellen som Stortinget. Dvs. at på fotballtinget stiller valgte representanter fra kretser og særorganer. Det er ikke åpning i de øverste organene i idretten for at enkeltpersoner eller interessegrupper selv stiller – de må i så fall få sine kandidater opp i de lokale organer og inn i delegasjonene.
  Prinsippielt har man allerede i dag et saksdemokrati på Stortinget gjennom de forskjellige komiteene – det er der hovedarbeidet med saker gjøres før de legges frem for Stortinget.

 14. @Per Eyvind Ramstad, piratpartiet går inn for såkalt «breddedemokrati».
  Litt kort sagt, med dagens teknologi er man ikke lenger begrenset til hvor mange mennesker det er fysisk plass til i et forsamlingslokale, eller begrenset til at kun en person kan ytre seg om gangen.

  Vi ønsker å tilby debatt, forslag og avstemning over Internett, for de som ønsker å avlegge sin stemme for sine hjertesaker fremfor å bare la en representant stemme for dem.

  Dette har flere fordeler, såsom at de som blir berørt, blir direkte hørt. Og at folk som vet og kan og forstår mer enn den politiske representanten, kan gi uttrykk for det. Det er masse folk som vet mer enn politikerne, om enkeltsaker i det aller aller minste :).

  Håper det var litt oppklarende svar!

 15. Vil Piratene kunne gå inn for et saksdemokrati fremfor den parlamentariske modellen. Stemme på løsninger fremfor poltikere. Et tingmøte for et hvert tema, Idretten og fotballen har sine «Ting idag.
  Økonomisk Ting for økonomi osv. Et ting for hvert booområde der alle kan legge frem sine hjertesaker.
  Skal flertallet alltid bestemme.
  Konfliktråd dersom noen føler seg undertrykt.

 16. Vil piratene gå inn for et saksdemokrati istedenfor den parlamentariske modellen?

  – Tingmøter der alle interessegrupper kan møte. Idretten har «Idrettstinget» og fotballen har «Fotballtinget». Et

  ting for et hvert samfunnsområde eller sektor. Stemme på politiske løsninger fremfor poltikere?

 17. Vi er i gang med å stifte flere Lokallag i ROGALAND: HVILKEN KOMMUNE i Rogaland vil du representere:

  Legg til den kommunene du vil representere selv – dere andre krysser av for de kommunene som er lagt inn om dere bor i en av dem!

  Vi må ha minimum 3/4 i hver kommune – for å komme videre med registrering o.l. Minimum 2 må være bosatt i kommunen for å opprette ett kommune lag. Mer info kommer etter hvert.
  Se her: https://www.facebook.com/groups/pirnorge/

 18. UTROLIG HER ER OVER 1900 FACEBOOK GRUPPA OG DET ER BARE 289 MEDLEMMER HER I FØLGE WEB SIDEN?
  Jeg har startet opp og vil organisere og finne Lokaler og få til lag i heile Rogaland.

  Det samme bør man gjøre i alle Fylkene, inspirere til personer med energi å stifte LOKAL LAG, det er like viktig å få Ordfører i Kommunene. Man trenger kun 2 fra samme Kommune – resten kan være fra heile landet, slik jeg har forstått det.

 19. Hei, vil vite noe mer om dere, hva er deres program? Hvordan vil dere bekjempe fattigdom i Norge? Hvordan vil dere skape mer jobber i Norge? Hva mener dere om skatte nivået her til lands? Innvandring? Sosial rettferdighet? Hvilke mål har dere foran valget til høsten?

 20. «Gnålet» om solidaritet er følger av ønsket om en friere og mer rettferdig verden. Som du ser i den første setningen i punkt IV er vi ikke åpne for kamelsvelging, slik SV i lang tid har vært. Vi er et langt mer prinsippfast alternativ til de andre partiene.
  Og prinsippene våre bygger på rettferdighet, jfr. punkt VII. Det er urettferdig å overvåke mennesker uten at de er straffeforfulgt, det er urettferdig å ta patenter på liv, det er urettferdig å la en liten gruppe politikere bestemme over flertallet og kalle det demokrati.
  Vi plasserer oss ikke på høyre/venstre-aksen, så om du vil ha et alternativ til disse er det kanskje ikke så dumt å vurdere å stemme på oss selv om du ikke liker «mini-SVer», noe vi ikke er.

 21. Hva er alt dette gnålet om solidaritet, jf. pkt. IV og VII? Dersom partiet plasserer seg i sentrum kan dere få stemmer fra både høyre og venstre, men blir det et nytt mini-SV blir dere både små (og får heller aldri min stemme).

 22. Takk for det, Fredrik!

  Vi kommer med tiden til å informere klarere om våre kjernesaker, og sentralt i det står etter mitt syn en redegjørelse for demokratisk reform, dvs. innføring av «breddedemokrati» som er en mellomting mellom rent representativt demokrati og direkte demokrati.

  Gleder meg til å bedrive opplysning om alle de nytenkende tingene PiR står for!

 23. Prinsippene dere har ligger veldig nært mitt ståsted idag ! føler politikken idag trenger en helomvending så hvorfor ikke slippe dere til roret! Man kan ikke ha alle svar med engang men de som sitter idag så gjelder det bare å rope høyest å tråkke ned på hverandre for å kapre stemmer … så kommer de til roret å nada skjer ! Lykke til, dere har forresten min stemme.

 24. Kom på i etterkant at oversettelsen «tenke og handle uten grenser», kanskje kan misforståes.
  Men jeg tror vi bare lar den bli, den er morsom og får sikkert folk til å huske den. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.