Hvem er vi?

Publisert av admin den

Det norske Piratpartiet er en del av en bevegelse som startet i Sverige i 2006, og som har spredd seg til alle verdenshjørner på rekordtid. I mange land har denne bevegelsen søkt politisk innflytelse gjennom å stifte politiske partier. Piratene er i dag representert med over 200 representanter i lokale forsamlinger i forskjellige land, i tillegg til en tysk representant i EU-parlamentet. Våren 2013 fikk vårt islandske søsterparti Piratar tre tingmenn på Alltinget.

Piratpartiene har litt forskjellige plattformer nasjonalt, og følger ikke en gitt ideologi. Allikevel har bevegelsen noen grunnleggende prinsipper, en kodeks de aller, aller fleste pirater vil kunne si seg enig i.

 

I. Pirater er frie.
Pirater liker frihet, uavhengighet og selvbestemmelse, og misliker blind lydighet. De står for individets rett til å ta valg basert på informasjon. Pirater tar ansvaret som frihet forutsetter.

II. Pirater respekterer privatliv.
Pirater verner om den personlige sfære. De kjemper mot en voksende overvåkings-mani fra både stat og privat næringsliv, fordi det hemmer individets frie utvikling. Et fritt og demokratisk samfunn er umulig uten privatliv og frihet fra overvåkning.

III. Pirater er kritiske.
Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, ser etter svake sider, og finner løsninger. Pirater lærer av sine feil.

IV. Pirater er rettferdige.
De holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å oppnå felles mål. Pirater er en motvekt til «la det skure»-holdningen som gjennomsyrer samfunnet, og har mot til å ty til handling når det er nødvendig.

V. Pirater respekterer liv.
Pirater er fredelige. Derfor avviser de dødsstraff og er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning. De aksepterer ikke patent på liv.

VI. Pirater ivrer etter kunnskap.
Tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning må være ubegrenset. Pirater støtter fri deling av kultur og fri programvare.

VII. Pirater er solidariske.
Pirater respekterer menneskelig verdighet. De dedikerer seg til et samfunn forenet i solidaritet, hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

VIII. Pirater er internasjonale.
Piratene er en global bevegelse. De tar utbytte av mulighetene som Internett tilbyr, og er derfor istand til å tenke og handle uten grenser.

 

Følg med på den internasjonale piratbevegelsen hos Pirates Without Borders

Kategorier: Flaskeposten