Kronikk: Det kontantløse samfunn

Publisert av admin den

Det kontantløse samfunn av Thomas Riis Bjørnsen.

NRK skriver i en artikkel 29. september at Finansforbundet ønsker å tvinge fram et kontantløst samfunn ved et lovpålagt gebyr ved uttak av penger. Som vanlig når man skal fjerne menneskers rettigheter, gjøres det for «vår egen sikkerhet». Vi kan lese at professor i informatikk Kai A. Olsen «mener at det er forbundet med for stor risiko å ha kontanter i samfunnet». Videre mener professoren at det stort sett er kriminelle som har behov for å bruke kontanter.

Det er interessant at en professor i informatikk går ut i media med dette ønsket. Dette bare måneder etter hackergruppa Anonymous har tatt ned sider som PayPal og VISA. Dette rammet riktignok ikke bruk av bankkort, men kun nettkjøp. Det illustrerer likevel problemet ved å hengi seg fullstendig til digitale midler. Et angrep på den eneste gyldige betalingsløsningen vil kunne få store konsekvenser.

Det er, relativt sett, ikke sjelden at det er problemer med kort et eller flere steder i Norge. Det er bare få måneder siden sist gang kunder over hele Norge hadde problemer med å betale med kort på grunn av tekniske problemer. Dersom man ikke har kontanter å falle tilbake på, finnes det ingen måte å kunne garantere at mennesker får handlet nødvendigheter som mat.

Så til påstanden om at det bare er kriminelle som har behov for kontanter. Det er godt mulig at de eneste som virkelig trenger kontanter er kriminelle, sett at man får gitt minibankkort også til barn. Men jeg forstår ikke at dette løser noe, for som alltid ligger kriminelle to hestehoder foran sine jegere. Dessverre virker det som at de tror man fjerner kriminalitet ved å fjerne kontanter. Jeg må nesten si at det overrasker meg at en professor i informatikk ikke har hørt om Bitcoins.

Bitcoins er penger basert på kryptografi. Dette er prinsipielt verdiløst, som kontanter generelt, men man gir det verdi fordi det er praktisk. Ideen bak en kryptografisk valuta går tilbake til 1990-tallet, mens Bitcoins fikk vind i seilene i 2009- 2010. Bitcoins har den styrken at det er fullstendig desentralisert, med andre ord kan ikke Bitcoins tas ned ved tjenestenektangrep slik Anonymous gjorde mot VISA og styresmakter kan ikke ta ned Bitcoins uten samtidig innføre et sterkt sensurert internett. De er altså veldig vanskelig å stoppe.

De som står bak Bitcoins er idealister. Idealister som er lei av bankenes kontroll og dagens monetære system. De første som tok det i bruk var naturligvis idealistene selv og andre datainteresserte som likte konseptet bak en anonym, desentralisert og digital valuta. I dag blir det brukt til kjøp av varer og tjenester over nett, til å flytte penger gebyrfritt, flytte penger anonymt og det spekuleres i Bitcoins som på børsen. De brukes som fortidas gull og sølv, og det er nettopp poenget bak Bitcoins. Det skal være en fiksert mengde penger som stiger i verdi i motsetning til å miste verdi slik som skjer med kontanter når det trykkes opp mer og mer.

Dette har kriminelle selvsagt snappet opp for lengst, og Bitcoins er i så måte overlegent kontanter. Ved å fjerne kontanter vil man risikere at kriminelle flytter over til et system som er enda mindre oversiktlig og enda vanskeligere å overvåke. Finansforbundet går i samme fella som mange ofte gjør og tar problemet der det trykker i stedet for å ta det ved roten.

Så til det filosofiske aspektet ved kun å ha digitale penger. Personlig har jeg veldig stor tro på menneskets frihet. Uten kontanter er det i prinsippet svært vanskelig å leve som et fritt menneske. Man kan regelrett fryses ut av samfunnet bare ved å låse ens bankkonto. Alternativt kan man fotfølge mennesker ved å se hvor de handler eller hvem de overfører penger til.

Vår tilværelse kan tilsynelatende være svært stabil, men hvor lenge vil den være stabil? Med et Europa som vakler, et USA som skjermer sine egne problemer ved å angripe og kjefte på EU, og flere vestlige land som balanserer på en line hvor de kan falle mot store samfunnsmessige endringer eller konkurs.

Hva om vi hadde innført et kontantløst samfunn for ti år siden, da teknologien også kan sies å ha vært «moden» i den forstand at det hadde vært teknologisk mulig? Hva ville vi gjort da om Europa tok til mer og mer oppfinnsomme metoder for å beholde makten? Med tanker tilbake til sist vinter og opprøret i Midtøsten, ville noe tilsvarende være mulig uten kontanter?

Noe annet som er verdt å tenke over er at vi går mot en periode med økt solaktivitet. Et stort utbrudd rettet mot jorda vil i verste fall kunne ødelegge ledningsnettet over et helt kontinent. Dette kan resultere i måneder uten strøm og følgelig også nettverk. Hvordan skulle vi da kunne handle varer før et nytt fysisk system var på plass?

Jeg har her stilt flere spørsmål som jeg ikke har svar på. Det jeg lurer på er om Finansforbundet har tenkt over slike scenarioer. Jeg bruker konsekvent kontanter og håper jeg får muligheten til å fortsette med det resten av livet. For meg virker et slikt forslag mest som nok et tiltak for kortsiktig profitt.

Kronikken er skrevet av Thomas Riis Bjørnsen  som er medlem i Piratpartiet.

Den sto første gang på trykk i Dagbladet 4. Oktober 2011 men er minst like aktuell idag.

Kategorier: Flaskeposten