Ikke min sensurminister!

Publisert av admin den

8. februar 2013 blir en mørk dag for internett i Norge. Kulturdepartementet har i dag foreslått å åpne for massiv overvåkning av nettbrukere, samt sensur av internettsider. Vi har fryktet at dette ville komme, men håpet i det lengste at en ny kulturminister ville arkivert et forslag som internett-generasjonen har følgende kommentar til: Hæ!?

I stedet for å åpne for overvåkning og sensur burde Kulturdepartementet prøve å løse åpenbare sperrer for deling av norsk kultur. Fleksnes på YouTube er et slikt eksempel: visning i skoler og på gamlehjem er i dag ulovlig.

Formålet med forslaget er å stoppe ulovlig fildeling. Vi har forståelse for at man ønsker å stoppe dem som selger andres åndsverk, men det har man allerede lover som kan hindre. Og ikke-kommersiell filedeling er noe annet; uten fildeling hadde vi i dag ikke hatt tjenster som Spotify og Wimp. Kampen mot fildeling blir derfor også en kamp mot fremvekst av nye betalingsmodeller og distribusjonsmetoder på nettet.

Forslaget minner oss om 2005 da regjeringen la fram forslag om at kopiering fra CD med kopisperre til MP3 skulle kriminaliseres. Forslaget fikk støtte fra Ap + Krf + H + V. Men så startet stormen fra brukerne og politikerne måtte snu. Vi håper politikerne også denne gang tar til vettet og ikke lar særinteresser styre Åndsverksloven.

Det første lov om opphavsrett er Statute of Anne fra 1710. Den gav opphavere 14 års enerett, men mulighet for ytterligere 14 års forlengelse. Dette ble sett på som en rimelig balanse mellom opphaver og andre. Etter den tid han Åndsverksloven bare blitt flyttet i en retning og i dag er eneretten 70 år etter opphavers død. Disney er blant dem om har presset hardest på for å forlenge vernetiden.

Etablerte partier virker være fortryllet av Mikke Mus og tryllestaven. Vi må vekke dem. Ved å stemme Piratpartiet.

Kategorier: Flaskeposten