Debatt: Om e-bøker og dinosaurer

Publisert av admin den

Piratpartiet ønsker å skrote dagens innkjøpsordning fordi den er utgått på dato.

Avtalen for bibliotekenes utlån av e-bøker er basert på e-bøker innkjøpt på Kulturrådets innkjøpsordning, og har strandet etter at forleggerforeningen har stilt krav. Vi er ikke forbauset, etter at forleggerforeningen tidligere fikk aksept for at e-bøker utrolig nok skal behandles likt med papirbøker.

Et av punktene det krangles om er utrolig nok hvorvidt et enkelt bibliotek må ha et fysisk e-bokeksemplar inne, eller om de kan bestille fra et annet bibliotek for å dekke behovet fra kundene. Dinosaurene er ute på høylys dag! Det eksisterer ikke noe fysisk eksemplar av e-bøker, uansett om forleggerforeningen har presset dette bakstreverske prinsippet ned i halsen på de andre aktørene. Det er meningsløst å drive utlån av e-bøker som om de var papirbøker, når alternativet er at kundene skal kunne laste ned og lese uten restriksjoner.

Det vi ser er at forleggerne skal melke staten, forfatterne og forbrukerne med en forretningsmodell utgått på dato. Noe som er uforenlig med vårt krav om mer kultur, ikke mindre.

Kultur finansiert av det offentlige må være fritt tilgjengelig. Det bør derfor stilles krav om at alle bøker som er omfattet av innkjøpsordningen skal kjøpes inn i digitalt format, og være fritt tilgjengelig for alle nordmenn via nedlastning og fildeling. Digitale bøker må kunne leses på alle tekniske plattformer og de må også kunne leses på Kindle.

Piratpartiet ønsker å skrote dagens innkjøpsordning fordi den er utgått på dato. Til erstatning kan følgende være et godt utgangspunkt for videre diskusjon:

• Ny innkjøpsordning er stipendbasert ved avtale direkte mellom kulturråd og forfattere

• Det enkelte stipend fastsettes ut ifra verkets størrelse, kvalitet og kulturrådets budsjett

• Aksept av stipend medfører at staten kjøper alle rettigheter til digital distribusjon av verket.

• Aksepterte verk skal være fritt tilgjengelig, og kan fildeles uten restriksjoner.

• Forfatterne beholder rettighetene til verket for ikke-digital versjoner eller de kan inngå en god, gammeldags avtale med forlegger.

• All eksemplarbasert honorering av digitale verk opphører da begrepet «fysisk eksemplar» ikke har noen mening for digital kultur.

av Geir Aaslid, debattinlegg i Dagbladet 22. januar 2013
http://www.dagbladet.no/2013/01/22/kultur/debatt/debattinnlegg/litteratur/e-bok/25386684/