Kronikk: Skal den norske kulturen låses ned?

Publisert av admin den

Med bakteppe i den pågående kulturdebatten er det påfallende at både Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Hadia Tajik (Ap) motarbeider sine egne uttalte synspunkter.

Tybring-Gjedde argumenterer for at den norske kulturen er noe statisk og verdifult. Noe han vil verne om og sikre. Men som Tajik svarte ham er ikke kultur statisk. Kultur er ikke en verdifull gjenstand man kan låse inn i et velv, for å bevare for fremtiden. Kultur er fundamentalt annerledes enn gjenstander og eiendom. Den blir mer verdifull desto flere får ta del i den. Dersom han virkelig er glad i den norske kulturen burde han kjempe for å åpne opp norske kulturen og spre den til andre istedet for å kjempe for et definisjonsspørsmål.

Tajik anerkjenner at den norske kulturen er i konstant forandring og påvirkes av andre kulturer. Likevel jobber departementet hennes med en revisjon av åndsverkloven som vil fortsette langs gamle og kjente linjer, og på den måten hindre spredningen av den norske kulturen, på tross av at mulighetene for kultureksport er større enn noen gang. Den kommende lovteksten ventes også å inneholde systemer for å sensurere nettsider og privatisere nettovervåkning, og i høringen var det også snakk om å innføre et såkalt three strikes out-system, hvor folk trues med utestengelse fra Internett etter tre advarsler. La oss virkelig håpe at lovforslaget, når det kommer, har begrenset seg noe. For lovforslaget lar vente på seg. Det var varslet å komme våren 2012, men etter debatten om datalagringsdirektivet følte de nok et behov for å vente litt.

Internett er en realitet og det nytter ikke å stikke hodet i sanden. Vi må tilpasse oss den nye teknologien, ikke bekjempe den. De nye distribusjonsmetodene åpner for en kultureksport vi aldri har sett maken til. Det landet eller den regionen som først innser hva disse mulighetene innebærer, og drar nytte av teknologien istedet for å motarbeide den, vil raskt befinne seg i en posisjon andre land vil misunne. Vi kan gi resten av verden muligheten til å nyte, gjenbruke og videreformidle den norske kulturen på en måte som tidligere var hinsides fatteevne. Hvis det blir lettere for artister å nyttegjøre seg av norsk kultur lovlig og enkelt, å bygge videre på den og skape ny kultur, samtidig som folk i ikke-kommersielle øyemed får dele kulturen, vil vår kultur bli mer populær enn andre, og den vil blomstre.

Skandinavia er i en særposisjon til å gjøre nettopp dette. Fildeling står sterkt i Skandinavia, mye takket vårt teknologiske nivå. Det er ingen tilfeldighet at det er Skandinavia som har en så omfattende utveksling av kultur. Det er ikke negativt, men positivt! Vi har en gyllen mulighet som burde gripes tak i! Istedet sitter man på Stortinget og krangler om hva som er norsk. Hvis vi kan innse og akseptere endringene, som kommer enten du vil eller ei, kan vi virkelig gi den norske kulturen både en bedre grobunn og et større internasjonalt rennomé. Hvis vi tør. Vi har jo ikke kultur til å våge å skille oss ut.

Av Øystein Middelthun
Styremedlem i Piratpartiet

Kategorier: Flaskeposten