REVISJON AV ÅNDSVERKSLOVEN

Publisert av admin den

Lørdag 5.januar kom Ifpi og andre representanter for kulturdistributørene innen musikk og film til med et kuriøst budskap på Nrk.no: Åndsverkloven må revideres for å bekjempe ulovlig fildeling. Piratpartiet vil representere synspunktene til dagens generasjon som har vokst opp med Internett, og de yngre kulturskaperne innen de fleste kultursektorene.

Kronikk Av Geir Aaslid
Kaptein i Piratpartiet, seriegründer og spillprodusent

Revisjon av Åndsverloven?
Lørdag 5.januar kom Ifpi og andre representanter for kulturdistributørene innen musikk og film til med et kuriøst budskap på Nrk.no: Åndsverkloven må revideres for å bekjempe ulovlig fildeling.
Da NRK later til å være besynderlig lite interessert i å belyse denne saken sett fra dagens generasjon av Internettbrukere sender Piratpartiet saken ut som pressemelding.
Et høringsforslag til revisjon av åndsverkloven har vært ute, og merkverdig nok omtales bare de innspillene som kommer fra industrien selv. Ikke et ord om tunge innvendinger fra IKT Norge, EFN, Forbrukerrådet og mange andre aktører som ber om frihet fra sensur, ytringsfrihet og at rettstatens prinsipper følges.

Piratpartiet vil representere synspunktene til dagens generasjon som har vokst opp med Internett, og de yngre kulturskaperne innen de fleste kultursektorene. Vi ser ikke på nettet og de muligheter det bringer med samme frykt som de gamle kulturdistributørene. Vi kaller dem dinosaurene.

Hva er de foreslåtte endringene i Åndsverksloven?
Advokatforeningen summerer det opp i sitt høringsnotat: «I korte trekk foreslås det i) at rettighetshavere skal kunne registrere IP-adresser som er blitt benyttet til krenkelser av opphavsretten, ii) at domstolene enklere skal kunne pålegge internetttilbydere å utlevere opplysninger om en abonnents identitet til rettighetshaveren og iii) at nettsteder som i stort omfang tilgjengeliggjør opphavsrettsbeskyttet innhold blokkeres eller slettes».

«Å forby fildeling er som å forby eller regulere å snakke høyt»
Jon Bings uttalelse minner oss om at fildeling også er ytringsfrihet og at vi står ovenfor en konflikt som har kommet gradvis med digitaliseringen av kulturen, uten at vi skal ta hans uttale som støtte til vår politikk. I en rettstat og et demokrati burde det være selvsagt at opphavsretten må vike for ytringsfriheten. Likevel krever dinosaurene retten til å sensure Internettet både ved å blokere nettsider og ved å trakassere fildelerne.

Hvor er det faktiske tapet?
Industriens talsmenn har ikke dokumentert at de har lidd noe samlet tap til tross for at enkelte kan ha tilegnet seg åndsverk i strid med loven. Forskning viser at fildelerne bruker mest penger på kultur, at spesielt filmer med små markedsføringsbudsjetter tjener på at fildeling, og at venner-til-venner anbefalinger av filmer er utrolig effektiv reklame.
I USA har filmindustrien økt omsetningen fra $8.1 Mrd i 2001 til $22.4 Mrd i 2011, langt over prisstigningen, og i 2012 satte USA-kinoene salgsrekord. Dette er samme epoke hvor fildelingen har tatt av. Tallene for Norge er ganske tilsvarende, vi har flere kulturskapere enn før og de tjener mer.

Se på hva de gjør, ikke på hva de sier.
Dinosaurene sier til stadighet at de ikke vil straffeforfølge folk flest, men la oss se på hva de faktisk gjør: I Finland prøvde de å true til seg penger fra barneforeldre og de prøvde true dem til å underskrivetaushetserklæring for å unngå presseomtale. Da det mislyktes stilte de oppsammen med politiet og tok beslag i Ole Brumm-laptopen til en 9-årig jente. Det hører med til historien at den omstridte filen var kjøpt legalt, men det fikk aldri barnefaren sjanse til å gjøre rede for før etter at poltiet hadde vært på besøk. http://www.aftenposten.no/digital/9-ari … 55823.html

«I lys av ny digital teknologi er Åndsverkloven en historisk parentes.»
Runar Døving, professor og forfatter, minner oss om den rivende tekniske utviklingen som har skjedd. Digitaliseringen av kulturen har resultert i digitale postverk aka internettilbydere, og nedlastningstjenester som leverer digital kultur rett hjem i stua til folk flest. http://www.nrk.no/ytring/avskaff-andsve … -1.8288863

Internett-tilbyderne er digitale postverk
Piratpartiet mener at digitale postverk må få samme lovbeskyttelse som fysiske postverk, slik at også de kan levere digital post uhindret og uten sensur av innholdet. Også Advokatforeningen innser at internettets tilbydere ikke er part i konflikten mellom fildelerne og dinosaurene. Likevel vurderer kulturdepartementet tiltak mot tilbyderne for å blokere nettsider. Siden det finnes over 5000 nettsider som hjelper oss å spre kulturen eller yter andre legale tjenester, så er det bare teknologiske analfabeter som tar et slikt forslag seriøst.

Forretningsmodellen gått ut på dato?
Mens teknologien har gått raskt fremover har den store kulturindustrien bedrevet navlebeskuelse og mange av dem er fremdeles svært teknologifiendtlige. Unge innovative ildsjeler i Sverige har derfor tatt seg friheten med å bygge en mulig digital løsning for fremtiden (The Pirate Bay) mens industrien sov. Siden kulturindustrien ikke ville høre av de er det ingen mulighet for å betale for innholdet, men over 10.000 artister står likevel nå i kø for å bruke deres markedsføringskanal Promo Bay. En norsk aktør som har kommet gjennom nåløyet på Promo Bay er Bergensbandet Grandma’s Tea Party som fryder seg over denne globale lanseringen og de inntekter det har gitt.http://www.bt.no/bergenpuls/Piratnettst … 22983.html

Piratpartiet gratulerer Kon-Tiki filmen med Oscar nominasjonen
Etter mange år med sosialrealistisk ørkenvandring lager norsk filmbransje underholdende film. Filmene ikke bare fildeles globalt av filmelskere, de er konkurransedyktige. Tenk på hvor mye penger en digitalt nedlastbar versjon av Kon-Tiki med engelsk tekst nå hadde tjent inn! Når Kon-Tiki regissøren jamrer seg over tapt salg i utlandet grunnet fildeling etter at han har unnlatt å lansere digitalt i utlandet, så svarer andre i filmbransjen at han opptrer «tullete og virkelighetsfjernt». I dataspillbransjen har vi allerede digitale nedlastningsportaler med en 50/50 fordeling mellom portalen og kulturskaperne, en modell som utvilsomt fortoner seg som en fjern og våt drøm for enkelte akterutseilte filmregissører.

Privatisering av politiet.
Dinosaurene ber om å få samle IP-adresser uten konsesjon, muligens helt uten kontroll av aktørenes seriøsitet, i praksis kan det bety at hvem som helst tar seg til rette fordi politiets enerett til etterforskning av mulige lovbrudd blir privatisert. De ønsker også at de som er under mistanke ikke skal få vite at IP-adressen deres nå er i hendene på et privatisert politi – som består av aktører som er part i saken og med en økonomisk egeninteresse.

I høringene påpeker flere at dette ikke er en rettstat verdig. Jeg kan tilføye at dette er lovgivning som bare finner sted i land Norge vanligvis ikke sammenligner seg med.

Hva sier Justisdepartementet i sitt høringsnotat? De er helt enige i at IP-adresser kan samles uten konsesjon: Ikke et ord om hva de mener om denne konkurranseutsetting av politietterforskningen. Advokatforeningen har delte meninger vedrørende konsesjonsplikt og ønsker å begrense antallet som kan få konsesjon uten at de har fått øye på problemet med at private aktører med økonomisk egeninteresse i saken slippes løs på forbrukerene. Konsesjonsplikt støttes også av Barne-, likestillings og forskningsdepartementet, IICT Norge, Forbrukerrådet og Norwegian User Unix Group.

Legaliser fildelingen.
Dinosaurene må stimuleres til å overvinne sin teknologifientlighet slik at de bygger de beste digitale distribusjonsløsninger markedet etterspør, samtidig som vi ikke må falle for fristelsen til å gradvis å gli inn i politistaten. En effektiv stimulanser å utvide forbrukernes allerede lovfestede rett til privat å nyte og dele kultur ved å legalisere privat ikke-kommersiell fildeling, som allerede er lov fysisk, bare ikke over Internett.

Åndsverkloven: flikking eller skroting?
Storbritannias statsminister David Cameron har stilt spørsmålet: «Could it be true that laws designed more than three centuries ago with the express purpose of creating economic incentives for innovation by protecting creators’ rights are today obstructing innovation and economic growth?»

Siden 87% av leserne svarer JA på spørsmålet om skroting av Åndsverkloven ifølge Aftenposten 7.januar så er det opplagt at vi må avstå fra videre flikking og heller kvitte oss med Åndsverkloven og erstatte den med nytt lovverk som dekker behovet for det 21.århundre. Kulturdepartementet smører leppestift på zombien, men det er fremdeles en zombie.

Denne kronikken ble sendt til NRK, men kom aldri på trykk,