Støre mangler visjoner for helsepolitikken

Støre er som vanlig god til å formulere seg når han er ute i pressen, men hva hjelper det når det er et 100 % fravær av visjoner?

Null visjoner for tannhelsepolitikken i Norge.
Et av verdens rikeste land kan tydeligvis ikke bruke 5 øre på gratis tannhelse til innbyggerne – i motsetning til stadig flere andre land. Men i utlandet strør Støre og regjeringen hans om seg hemningsløst med milliardene….
Piratpartiet vil bruke mer på tannhelse!

Null visjoner for rusmiddelpolitikken i Norge.
Hver gang man kommer inn på landbruksproduktene øl, vin og cannabis som for 99% av befolkningen er nytelsesmidler, så dreier det seg bare om forbud, avgift og annen trakassering av befolkningen. På tide å legalisere cannabis?
Piratpartiet vil ha mer nytelse og mindre helsediktatur!

IKT i Helsevesenet?
Her har vi en løpende katastrofe, som så mange steder ellers i det offentlige (Nødnettet? Hint,hint; nudge,nudge).
Et resultat av manglende satsning, manglende evne til å forstå hvordan IT-prosjekter planlegges og gjennomføres. Men slik blir det når IT-analfabetene ikke evner å lytte til de som kan IT.

Økonomien i Helsevesenet
Det er velkjent at det står dårligere til enn i alle de andre Nordiske landene. Pr krone puttet inn i helsevesenet vårt får vi MER vesen og mindre helse enn i alle nabolandene våre. Hvem andre enn Støre og de andre ministrene i dagens regjering har ansvaret for det etter snart 8 år på taburettene?

Stillesitting?
Hr Støre syns at vi «kan ruste oss bedre til å møte de nye, globale helsetrendene som følger av overvekt og stillesitting». Som han sier det så treffende litt lengre ned: «Alle har ansvar for egen helse.»

Hvis Støre nå snart tar ansvar for egen helse , kommer seg ned fra taburetten og beveger seg litt rundt blant vanlige folk, så har han kommet langt på vei med hensyn til stillesittingen sin. Bakkekontakt med velgerne kan han også få.

Valgets kval?
Etter snart 8 år med Støre og partiet hans, så spør flere og flere velgerne:

Har ikke Støre & Co sittet stille lenge nok nå?
Skal vi stemme på mer av det samme?
Eller på Piratpartiet?

6 thoughts on “Støre mangler visjoner for helsepolitikken

 1. Aksjonsgruppen for leietakere i hireeueslgulerte boliger har som me5l at alle som bor i regulerte leiligheter skal kunne beholde sine hjem uten e5 bli fattige og uten e5 bli gjort til klienter.Regjeringens lf8sning, slik den foreligger i dag, gjf8r dette umulig.Ff8rst litt historikk: fram til 1980 var det ikke mulig e5 eie leiligheter i ff8rkrigsge5rder i Oslo. Leiligheter var nettopp det ordet sier, en bolig man leide. Det er dermed ikke snakk om at leietakerne har VALGT i leie i stedet for e5 eie. c5 leie langsiktig og prisregulert er en gammel, hevdvunnet boform i Oslo. Ved seksjoneringen som fant sted fra 80-e5ra, fikk noen,men langt fra alle, mulighet til e5 kjf8pe. Mange syntes prisen de ble tilbudt var for hf8y. Mange opplevde deretter at hjemmet deres ble omsatt til spekulanter for en sve6rt lav pris. Etter eierskiftet mistet leietakerne forkjf8psretten.Da lov om husleieregulering ble opphevet i 1999, ble forutsetningen for denne gamle boformen tatt bort. Tenk om tilsvarende skulle skjedd med dagens eieboliger ne5? Hva ville skjedd om dersom Stortinget ne5 hadde foretatt lovendringer som ville gi 300% f8kning i bokostnad for selveierleiligheter, med gradvis opptrapping fra 2010? Tenk over det.Aksjonsgruppen mener det er eierne av regulerte leiligheter, og ikke leietakerne, som bf8r sf8ke om det boligtilskuddet som ne5 er lansert. Mennesker som har klart seg gjennom et langt liv (i krig og fred) vil ikke ve6re en mellomkonto som sosialklienter, ne5r statens penger skal ge5 til eierne. Vi er redd mange eldre vil holde seg fra e5 sf8ke stf8tten av den grunn. De vil ikke pe5 fattigkassa . Desssverre kan vi ikke si oss enige med deg i at Magnhild Meltveit Kleppa har gjort en god jobb. Hun som skulle ve6re ve5r fremste ombudsmann i denne saken, har ikke lyttet til Aksjonsgruppen og de mange brevene hun har mottatt fra fortvilte leietakere gjennom flere e5r. I stedet har hun lyttet til en arbeidsgruppe av folk som befinner seg i trygg avstand fra problemet og dem som er rammet. Vi kjenner at vi er ofre for maktarroganse. Den lf8sningen som ne5 er funnet, mener vi er skammelig, selv om den hjelper noen. Heikki; du mener saken ne5 ligger hos Oslo kommune og byre5dsleder Erling Lae. Vi mener den fortsatt ligger hos Regjeringen. SV og Arbeiderpartiet me5 sf8rge for e5 fe5 saken opp i Stortinget pe5 nytt! Dere kan ta utgangspunkt i utkastelsen av Aslaug Andersen og den trakkasering hun har ve6rt gjenstand for av eier og boligspekulant Dante. Vi har flere eksempler om det trengs. Det er opp til Regjeringen e5 sf8rge for at det ikke blir ff8rt en fortsatt hf8yrepolitikk i boligspf8rsme5let. At det har ve6rt tilfelle i disse fire e5rene, der be5de AV og Ap har sittet i regjering, er mer enn beklagelig. Om en kan vente noe annet av Sp med sitt utgangspunkt blant selveiende bf8nder, er et annet spf8reme5l. Men Spb4s Gudmund Restad var i sin tid en djerv talsmann for e5 likestille leietakere og boligeiere f8konomisk. I rettferdighetens navn. Han er utdannet lensmann. Dagens senterpartister i Regjeringen burde ta en prat med ham. Aksjonsgruppen f8nsker dere lykke til og ber om at dere IKKE anser dere ferdige med saken, slik Kleppa uttalte. Den er se5 vidt begynt!! Problematikken omkring de regulerte boligene i Oslo kunne gi stf8tet til en ny, differensiert boligpolitikk for storby og pressomre5der; distrikter og omre5der med fraflytting.

 2. Jeg har lett, men jeg fant ei. Men jeg har en mistanke om at antall årsverk for å administrere helsesystemet vårt har økt endel de siste årene.

  Hele sektoren er ødelagt av byråkrater.

  Noen må rydde opp, men oppryddingen KAN ikke gjøres av de samme folkene som har lagd de kompliserte reglene. Det er ikke sikkert de mener en opprydding trengs engang.

  Alle disse kompliserte finansieringsmodellene må bort. Direkte Sykehusfinansiering.
  Styrene og sjefene i Helseforetakene må gis mer ansvar og ta mer ansvar. Gjør du feil er det ut.

  En start er iallefall å gjøre noe med de absurde lønningene som administrasjonene i helseforetakene får. De fortjener den ikke.

  Uansett, helsesektorens administrasjon kan ikke fortsette å øke. Det er mer enn nok allerede, og med en enklere finasieringsmodell så kan sikkert mange stillinger fjernes!

 3. Jeg har en visjon 🙂 En helse-lykke- frigjøring fra maktelite-visjon.
  Denne visjonen kommer egentlig fra Russland, hvor de har klart å bygge opp infrastrukturen, ved hjelp av familie-eide mathager. Moderlandet, ansvaret og makten føres tilbake til folket. Lokalproduksjon er det sunneste alternativ for mennesker og jord.

 4. Et nytelsesparti som ønsker mer dop og usunn mat (sukkerspising gjør at vi må til tannlegen, hvorfor ikke forby sukker?) Da blir det et dyrt helsevesen og ingen friske igjen til å bygge opp landet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.