Landsmøte 2017

fant sted i Bergen 6.–7. mai.

KJERNEPROGRAMMET

Piratpartiets kjerneprogram ble oppdatert 7. mai 2017.

Piratpartiet

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Adresse

St. Olavsplass 2
0165 Oslo

E-postadresse: post@piratpartiet.no

Mer informasjon

169

medlemmer

11

stortingslister

6

fylkeslag

4

kommunelag

BLI MEDLEM

Medlemmer er Piratpartiets viktigste ressurs. Bli medlem i Piratpartiet og vær med på å utforme politikken vår.

LIKER DU Å SKRIVE?

Piratpartiet trenger flere folk til PR-arbeid. Er du god til å formulere deg, eller kanskje journalist?

Meld deg frivillig til post@piratpartiet.no