PIRATNYTT


Medlemskronikk: Den ansvarlige politikeren

Kronikker som publiseres på Piratpartiet.no står for forfatterrens egen regning, og gjenspeiler ikke offisiell piratpolitikk. Vår vedtatte politikk finner du på https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/ Hvor er problemløserne? Det samfunnet vi har nå har et stort problem. Et problem som antakeligvis har eksistert i alle tider, men som likevel fortjener vårt fokus. Vårt samfunn bedriver ikke problemløsing. Ja, […]


Les mer

Kronikk: Den nye loven vil svekke demokratiet

Nå må vi sammen forsvare personvernet vårt.

«Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.» Dette er et demokratisk prinsipp som vi verdsetter i Norge. Om den nye etterretningsloven blir vedtatt, blir vi frarøvet denne retten.


Les mer

Medlemskronikk: En visjon om økonomisk frie nordmenn

Hvis piratpolitikk handler om en ting, så er det for meg frihet. I dag lever vi i et samfunn hvor mye av økonomien styres ovenfra. Enten det er store nasjonale og internasjonale selskaper, eller vår egen stat og kommune, så er Norge et land som domineres av personer på toppen som sitter med makten og setter betingelsene for hvilke goder vi skal ha rett på, hvilke goder vi skal ha tilgang til, og hva vi får lov til å gjøre.


Les mer

VÅR VISJON

Et bredere politisk system der individuelle og demokratiske rettigheter blir ivaretatt.


BLI MEDLEM

Vær med på å forme politikken vår.

BLI MEDLEM NÅ!