Partiet

Målet er at Norge får et bredere politisk system der individuelle og demokratiske rettigheter blir ivaretatt.

Kontakt

Sentralbordet: 407 67 074

Sentralstyret

Hvem som sitter der

Komitéer

Program, kontroll og valg

Fylkes- og lokallag

Der du bor

Presse

For journalister

Høringer

Gi innspill

Engasjer deg

Hjelp oss å vokse

Sosiale medier

Møt oss her

Valgprogram

Vedtatt 20. august 2017

Kjerneprogram

Oppdatert 8. desember 2017

Piratkodeksen

Hva pirater er

Vedtekter

Oppdatert 8. desember 2017