Partiet

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Kontakt

Sentralbordet: 407 67 074

Sentralstyret

Hvem som sitter der

Komitéer

Program, kontroll og valg

Fylkes- og lokallag

Der du bor

Presse

For journalister

Høringer

Gi innspill

Engasjer deg

Hjelp oss å vokse

Sosiale medier

Møt oss her

Valgprogram

Oppdatert 7. mai 2017

Kjerneprogram

Oppdatert 7. mai 2017

Piratkodeksen

Hva pirater er

Vedtekter

Oppdatert 13. mars 2016